Γενικά περί πιστοποίησης τροφίμων Halal


Halal (“halal = αποδεκτό”) θεωρούνται τα τρόφιμα τα οποία οι μουσουλμάνοι επιτρέπεται να τρώνε ή να πίνουν σύμφωνα με τον ισλαμικό νόμο ενώ αντίθετα Haram (“haram = απαγορευμένο”) τα τρόφιμα και ποτά τα οποία δεν επιτρέπονται

  • Η πιστοποίηση Halal  των τροφίμων  αποτελεί ένα συνδυασμό ελέγχου θρησκευτικών απαιτήσεων και απαιτήσεων παραγωγής οι οποίες σχετίζονται άμεσα με την ασφάλεια και την “καθαρότητα” των παραγόμενων τροφίμων
  • Η επιθεώρηση Halal διεξάγεται από Μουσουλμάνους επιθεωρητές οι οποίοι έχουν όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά και εκπαιδεύσεις
  • Τα προϊόντα Halal πρέπει να συμμορφώνονται με τους Ισλαμικούς Κανόνες και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να περιέχουν “μη επιτρεπτά” από το Ιερό Μουσουλμανικό Δίκαιο συστατικά όπως χοιρινό (ή υποπροϊόντα τα οποία προέρχονται από χοίρους), αλκοόλ, τοξικές για τον οργανισμό ουσίες, αίμα, τρίχες κ.α.
  • Κατά την παραγωγή δεν πρέπει να γίνεται “ανάμιξη” επιτρεπτών και μη επιτρεπτών (haram – najis) προϊόντων, συστατικών ή εξοπλισμού
  • Σε γενικές γραμμές δεν θεωρούνται Halal τα προϊόντα τα οποία περιέχουν: α) χοιρινό ή οποιοδήποτε υποπροϊόν του ως συστατικό, β) κρέας από αρπακτικά ζώα ή αρπακτικά πουλιά ή ερπετά, γ) έντομα και οποιοδήποτε υποπροϊόν τους, δ) αιθυλική αλκοόλη και ε) ειδικές περιπτώσεις

Επικοινωνήστε με την HQC ώστε να σας φέρει σε άμεση επαφή με τον πιστοποιημένο HQC Country Service Provider της χώρας σας ο οποίος θα σας καθοδηγήσει στη γλώσσα σας βήμα – βήμα πριν, κατά τη διάρκεια αλλά και μετά τη διαδικασία επιθεώρησης ώστε να μπορέσετε με απλό και σίγουρο τρόπο να πιστοποιηθείτε  και να επωφεληθείτε από τα πολλαπλά οφέλη της πιστοποίησης Halal.

Μπορείτε να κατεβάσετε σε μορφή pdf το ενημερωτικό φυλλάδιο μας: Leaflet HQC Greek