Στρατηγικές συνεργασίες σε όλο τον κόσμο


Η HQC κατά τη διάρκεια των τελευταίων 30 ετών έχει αποκτήσει σημαντικές στρατηγικές συνεργασίες σε παγκόσμιο επίπεδο στον τομέα πιστοποίησης προϊόντων Halal με σκοπό να υποστηρίξει ενεργά το εκτεταμένο δίκτυο των πελατών της.

Η πολύχρονη εμπειρία των στελεχών μας και οι μακροχρόνιες σχέσεις με τους πλέον γνωστούς διεθνείς οργανισμούς στο χώρο της προώθησης και εμπορίας προϊόντων Halal (π.χ. DagangHalal, FoodINT) αποτελούν τη κύρια δύναμη της εταιρείας μας.

Ακόμη περισσότερο, η HQC έχει αποκτήσει ισχυρές συνεργασίες με τα μεγαλύτερα διεθνή Ισλαμικά ινστιτούτα (π.χ. Islamic Culture Centre) και πανεπιστήμια (π.χ. Islamic University of Europe) σε όλο τον κόσμο ώστε να ενσωματώνει συνεχώς στις διαδικασίες ελέγχου της το σύνολο των απαιτήσεων.

Τα πιστοποιητικά μας αποτελούν σημείο αναφοράς στην παγκόσμια αγορά Halal λειτουργώντας σαν “εξαγωγικό διαβατήριο” δίνοντας τη δυνατότητα στους πελάτες μας να εμπορεύονται με αξιοπιστία τα προϊόντα τους σε περισσότερες από 53 χώρες σε όλο τον κόσμο.

Η πιστοποίηση με την HQC  παρέχει πολλαπλά οφέλη και πλεονεκτήματα με κυριότερο από όλα την χωρίς όρια πρόσβαση των προϊόντων στο σύνολο των μουσουλμανικών χωρών και κοινοτήτων και την ένταξη αυτών στην παγκόσμια λίστα προϊόντων Halal.

Η HQC κατανοεί την πολυπλοκότητα της παγκόσμιας αγοράς επενδύοντας συνεχώς σε ισχυρές στρατηγικές συνεργασίες ώστε να επιτύχετε τον επιθυμητό στόχο σας.