Υποστήριξη Halal


Μία από τις καινοτόμες υπηρεσίες τις οποίες προσφέρει η HQC μέσω του εκτεταμένου δικτύου συνεργατών της είναι η τεχνική υποστήριξη Halal μέσω των HQC Country Service Providers.

Συγκεκριμένα, η HQC έχει προχωρήσει σε κάθε χώρα όπου δραστηριοποιείται ενεργά σε στρατηγικές συνεργασίες με καταξιωμένες εταιρείες του χώρου διαχείρισης συστημάτων τροφίμων με σκοπό την άρτια διαχείριση της διαδικασίας επιθεώρησης των συστημάτων διαχείρισης Halal των πελατών (*) της.

Οι HQC Country Service Providers είναι πιστοποιημένα από την HQC στελέχη της βιομηχανίας τροφίμων τα οποία έχουν κατάλληλη εκπαίδευση και εμπειρία σε συστήματα Halal.

Οι HQC Country Service Providers θα σας καθοδηγήσουν στη γλώσσα σας βήμα – βήμα πριν, κατά τη διάρκεια αλλά και μετά τη  διαδικασία επιθεώρησης ώστε να μπορέσετε με απλό και σίγουρο τρόπο να πιστοποιηθείτε  και να επωφεληθείτε από τα πολλαπλά οφέλη της πιστοποίησης Halal.

Η τεχνική υποστήριξη Halal αποτελεί ένα από τα πλέον σημαντικά σημεία στην εφαρμογή ενός συστήματος HAS (Halal Assurance System) και αυτό το γνωρίζουν καλά οι πελάτες μας σε όλο τον κόσμο.

(*)  η τεχνική υποστήριξη Halal παρέχεται μόνο σε ενεργούς πελάτες της HQC

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης Halal επικοινωνήστε μαζί μας